Hírek

Elérhetőségek

Szervezeti felépítés

MADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6456 Madaras, Báthori István u. 1.

 

JUHÁSZ ISTVÁN

POLGÁRMESTER

 

Tel: 558-001

polgarmester@madaras.hu

 

  

ISPÁNOVITSNÉ GISZINGER KLÁRA

JEGYZŐ

 

Tel: 558-002

79/458-144/1 mellék

phmadaras@enternet.hu

 

 

 

IGAZGATÁSI CSOPORT:

 

HARNOS ISTVÁNNÉ

igazgatási ügyintéző

 

79/458-144/0 mellék

 

 • Anyakönyvezés
 • Személyi adat és lakcímnyilvántartás
 • Közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok
 • Talált dolgokkal kapcsolatos feladatok

 

LÉDERER MÁRTON

igazgatási ügyintéző

 

79/458-144/2 mellék

 

 • Birtokvédelem
 • Közterület-használat engedélyezése
 • Környezet- és természetvédelem
 • Vadászat, vadgazdálkodás (vadkár)
 • Fakivágás engedélyezése
 • Közbeszerzések
 • Közvilágítás
 • Hulladékgazdálkodás
 • Beruházások, pályázatok, műszaki ügyek
 • Településfejlesztés, településrendezés
 • Közlekedés, helyi közutak fenntartása
 • Vízellátás, vízgazdálkodás
 • Vagyongazdálkodás 

 

KMETOVITYNÉ FEHÉR RÓZSA

igazgatási ügyintéző

 

79/458-144/2 mellék

 

 • Szociális ellátások
 • települési lakhatási támogatás
 • rendkívüli települési támogatás
 • köztemetés
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet igazolása
 • intézményi és szünidei gyermekétkeztetés
 • hagyatéki eljárás

 
 
GÁL KRISZTINA
igazgatási ügyintéző
 
79/458-144/4 mellék
 

 • Termőföld értékesítésével, haszonbérletével kapcsolatos feladatok
 • Hirdetmények közzététele
 • Ügyiratkezelés, irattározás

 

  

VINKÓ JÁNOS

igazgatás-pénzügyi ügyintéző

 

79/458-144/3 mellék

 

 • Adóügyi feladatok (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, gépjárműadó, adók módjára behajtható köztartozások, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója)
 • Adó- és értékbizonyítvány
 • Kereskedelmi tevékenység végzésének engedélyezése
 • Növényvédelem (parlagfű elleni védekezés, károsítók elleni védekezés stb.)
 • Állategészségügy, állatvédelem (állatbetegségek, méhek nyilvántartása stb.)

 

 

PÉNZÜGYI CSOPORT:

 

 

MÜLLER FERENC

pénzügyi ügyintéző

 

79/458-144/7 mellék

 

NOTHOF ÉVA

pénzügyi-munkaügyi ügyintéző

 

79/458-144/6 mellék

 

 

TÓTHNÉ PALÁSTI ANIKÓ

pénzügyi ügyintéző

 

79/458-144/7 mellék

 

 

GÁLFALVI KRISZTINA

pénzügyi ügyintéző

 

79/458-144/7 mellék

 

 

RAJCSICSNÉ JUHÁSZ ANDREA

pénzügyi ügyintéző – pénztáros

 

79/458-144/5 mellék

 

 

 

HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSA:

           

 

KMETOVITY GÁBOR

közszolgáltatási csoportvezető

 

79/458-144/5 mellék

 

HEPP TAMÁS

munkaszervező

 

79/458-144/5 mellék

 

 

GIESZINGER ISTVÁNNÉ

raktárkezelő, temetkezési ügyintéző

 

79/458-144/5 mellék